Albers, Ferry

Ferry Albers-Hendriks

Een foto, een plaatje, een woord, een gebeurtenis: dat alles kan een vertrekpunt zijn.

Daarbij is het niet belangrijk om iets volkomen realistisch weer te geven, maar uit hun context te halen of juist meer de essentie van het onderwerp te belichten.

Het werk groeit dan gaandeweg.

Tijdens het schilderen is het van groot belang om de vorderingen goed in de gaten te houden om te zien of het werk voldoet aan het plan of dat ze haar plan moet bijstellen.

Een steeds terugkerende vraag in het werk van Ferry Albers is: bepaalt de vorm de kleur of is het juist andersom. Door uitdrukking te geven aan wat een idee bij haar teweeg brengt, zal zeker niet altijd een “mooi” schilderij te voorschijn komen.