Ballotagereglement

Om mee te kunnen doen aan de Wisselexposities moet je eerst worden geballoteerd.

Beoordeling

(Nieuwe) leden van KPA, die worden voorgedragen voor ballotage worden beoordeeld op vier onderdelen:

Motivatie en inzet om kunstenaar te zijn.

Onderscheidt deze kunstenaar zich.

Beheerst de kunstenaar zijn/haar techniek voldoende, binnen het vakgebied dat hij/zij beoefent?

Is deze kunstenaar in staat zich dusdanig beeldend uit te drukken dat er een interessant beeld ontstaat?

commiSsieleden

Elk van de commissieleden kan per onderdeel 10 punten geven. Alle punten die zij geven worden bij elkaar opgeteld en als een kunstenaar meer dan 60% van het maximale aantal punten behaalt, is deze op basis van de ballotage gekwalificeerd om als exposant bij de Kunstkring Prins Alexander te exposeren.

Voorzitter Ballotage Commissie

extern commissielid

extern commissielid

beeldhouwen/3D

tekenen, schilderen en boetseren

schilderen en air-brush

fotografie

Reglement Ballotage Commissie (BC).

De BC ontleent haar taak- en bevoegdheden aan het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Kunstkring Prins Alexander (KPA).

Leden van de BC worden benoemd door het bestuur van KPA.

De taak van de BC is het kwalitatief beoordelen van leden van KPA met als enig doel het vaststellen of deze leden kwalificeren om zich te presenteren op door KPA georganiseerde exposities.

Bij installatie van de BC, op 10 mei 2016, is besloten dat alle vanaf dat moment nieuwe KPA-leden onderwerp van ballotage zijn.

Tevens is besloten dat alle huidige (reeds lid vóór 10 mei 2016) KPA-leden zijn geaccepteerd voor deelname aan de KPA-exposities.

In aanvulling op punt 4 is vastgesteld dat deze huidige leden en andere later positief geballoteerde KPA-leden op voordracht van het bestuur van KPA opnieuw geballoteerd kunnen worden. (Dit als uitzonderingsbepaling bij excessen en niet als normale gedragslijn).

De BC bestaat uit minimaal drie personen, waarvan de voorzitter van KPA er één is. Daarnaast is een extern commissielid, dat geen lid van de KPA is. De overige commissieleden zijn leden van KPA, waarbij er gestreefd wordt naar een zekere diversiteit binnen de commissie m.b.t. de verschillende disciplines/kunstvormen.

Het bestuur kijkt bij de benoeming van commissieleden naar deskundigheid, analytisch inzicht, kwaliteit m.b.t. onafhankelijke oordeelsvorming en affiniteit met bepaalde onderdelen van het spectrum aan kunstuitingen.

Commissieleden worden weliswaar aangezocht op basis van achtergrond, maar beslissen volledig mee over elke ballotage.

Indien in de commissie stemming noodzakelijk is en de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

De uitslag van de BC is bindend.

De BC adviseert (ook bij herbeoordeling) aan het bestuur. Het bestuur communiceert met het betreffende KPA-lid.

Een KPA-lid, dat wordt voorgelegd aan de commissie ter ballotage zal de commissie voorzien van afbeeldingen 5-10 van zijn/haar recentste kunstwerken. Elke afbeelding is voorzien van een korte toelichting (minimaal: formaat, gebruikt materiaal/materieel, techniek, origineel/kopie van bekend werk c.q. originele foto/geshopt, specifieke kenmerken), daarnaast stelt de kunstenaar zichzelf voor in een kort CV en schriftelijke motivatie.

Indien BC-leden extra vragen of toelichting wensen, dan doen zij dat niet rechtstreeks naar de kunstenaar, maar via de voorzitter van de BC.

Elk KPA-lid dat niet door de ballotage is gekomen, heeft het recht om zichzelf, na zich verder te hebben ontwikkeld, in de gewenste creatieve vaardigheden, opnieuw voor ballotage aan te melden bij het bestuur van KPA.