Verzekering

Alle leden van KPA kunnen hun werk tijdens al hun exposities in Nederland verzekeren via de collectieve verzekering van KPA. De verantwoording ligt bij de leden zelf, een niet aangemelde expositie is niet verzekerd.

De KPA dient bekend te zijn met wat je exposeert en met de verzending van je werken naar en van de expositie.
Volg onderstaande procedure en stuur je totale opgave per e-mail naar: kpasecretaris@gmail.com

Procedure verzekering

Er is een formulier ontwikkeld dat je kunt downloaden om je aan te melden voor het verzekeren van je werken tijdens je expositie. Dit is een Excel-sheet, heb je geen Excel dan kun je een pdf formulier downloaden. Dit pdf document moet je dan afdrukken, met de hand invullen en scannen.

Wil je je aanmelden voor de verzekering download het formulier:

Wil je een voorbeeld voor het invullen:

 • de complete adressen waar tussen transport plaatsvindt (vermoedelijk je eigen adres en het adres van de expositie) en een eventueel ingeschakelde vervoerder van de werken als je dat niet zelf bent;
 • de periode van de expositie (begin- en einddatum) in eerste aanleg maximaal drie maanden;
 • de waarde van de individuele stukken die je gaat exposeren;
 • de totale waarde van die stukken.
 • Foto’s van de individuele stukken die je verstuurt naar de plaats van de expositie, daar exposeert en na beëindiging terugstuurt naar jouw huis of atelier.
 • Om het werk voor het bestuur beperkt te houden, het zijn tenslotte vrijwilligers, is het van belang jouw gegevens steeds compleet zoals aangegeven in het voorbeeld, op te geven;
 • Incomplete aanmeldingen kunnen niet worden geadministreerd. Je ontvangt dan een melding met de mededeling: “aanmelding incompleet, graag aanpassen en opnieuw conform de gepubliceerde regeling”.  

Verstuur het ingevulde formulier en de foto’s van de te verzekeren werken naar:
kpasecretaris@gmail.com

Nadat de stukken op hun plek definitief zijn geplaatst (staan, liggen of hangen) maak je foto’s van al jouw als zodanig geëxposeerde werken.
 

Verstuur deze foto’s met een verwijzing naar de datum van het eerder ingevulde en toegezonden formulier naar:
kpasecretaris@gmail.com

Als er wijzigingen zijn opgetreden dan moeten deze middels een nieuw in te vullen formulier worden aangeven. Kruis dan het vakje wijziging aan op het formulier. Voeg ook foto’s bij indien van toepassing.
 

Verstuur het formulier en bijbehoren met een verwijzing naar de datum van het eerder ingevulde en toegezonden formulier naar:
kpasecretaris@gmail.com

 • Deze verzekering geldt voor Nederland;
 • Er geldt een eigen risico van 75 Euro per evenement;
 • De verzekering geldt voor een maximum van 5000 Euro;
 • Bestaande verzekeringen van de kunstenaar, ingeschakelde vervoerder, galerie of instelling zelf, waar geëxposeerd wordt, gaan voor. Daar moet dan eerst worden geclaimed;
 • Schade moet altijd direct aan de penningmeester worden gemeld óók als de claim bij een andere instantie is ingediend;
 • Eventuele claims dienen in samenwerking met het bestuur te worden ingediend;
 • Het schadeformulier wordt in principe door jezelf ondertekend. Een juiste en naar waarheid ingevulde claim is natuurlijk geboden;
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor onjuiste, incomplete en/of strijdige opgaves van welke aard dan ook.