Procedure wisselexposities

In een aantal vaste locaties worden exposities verzorgd met werk van de leden, die door de ballotagecommissie zijn toegelaten. Het organiseren van en het deelnemen aan de exposities is aan regels gebonden. Hieronder geven wij de regels weer aan de hand van de taken/plichten van de verschillende instanties, die zich met de exposities bezig houden.

Deze commissie bestaat uit 3 personen: een kunstenaarlid, een bestuurslid en een buitenstaander.

Nieuwe leden kunnen de commissie vragen hun werk te balloteren, zodat zij kunnen meedoen met de wisselexposities. De taken van de commissie zijn:

 • Balloteert de aanvraag van een nieuw lid om mee te doen aan de wisselexposities.
 • Geeft resultaat van de ballotage geanonimiseerd door aan lid, expositiemanager en bestuur.

De expositiemanager behoudt overzicht namens het bestuur en kent als taken:

 • Verzamelt info van alle locatiemanagers: wie wanneer en waar exposeert.
 • Vervaardigt een totaaloverzicht voor het bestuur en leden.
 • Geeft aan locatiemanagers door als nieuw lid is geballoteerd.
 • Overlegt met bestuur en eventueel locatiemanager over al dan niet her-ballotage van lid.

Dit kan de eigenaar, directeur, bewonerscommissie, oid zijn.

 • Bepaalt, in overleg met locatiemanager, mede wie wel/niet kan exposeren in hun ruimte(s).
 • Ziet mede toe op de juiste inrichting en afbreken van een expositie.

De locatiemanager is als KPA-lid contactpersoon van beheerder pand.

 • Maakt, samen met Beheerder, afspraken over de exposities (de plekken, beveiliging, e.d.)
 • Selecteert (evt samen met Beheerder) de exposanten uit het bestand.
 • Zorgt dat exposities worden ingericht en weer wordt leeg gehaald.
 • Treedt corrigerend op naar exposant inzake regels voor exposeren (zie hierna bij Exposant).
 • Koppelt eventuele problemen terug naar Expositiemanager.
 • Maakt exposant attent op verzekering.
 • Maakt jaaroverzicht (en houdt dat bij) van exposanten (voor bestuur).
 • Ontvangt info (titels, waarde en foto’s) van exposanten. Hiervoor is een spreadsheet ontwikkelt.
 • Overlegt met verzekeraar, indien totaalbedrag boven 5.000 euro komt.
 • Met de aanmelding voor wisselexposities geef je impliciet toestemming aan de KPA dat je werk overal geëxposeerd wordt waar KPA het beheer heeft. Het is dus niet zo dat je een expositieruimte kunt weigeren omdat je van mening bent dat je werk daar niet zou passen. De KPA heeft veel tijd en moeite gestoken in het maken van afspraken met bedrijven en instellingen en het zou spijtig zijn als dit niet gewaardeerd wordt.
 • Indien exposant niet volgens de regels mee doet aan de exposities, loopt hij/zij het risico dat hij/zij via locatiemanager en expositiemanager door het Bestuur nogmaals naar de ballotagecommissie wordt verwezen. Die bekijkt of hij/zij nog wel kan exposeren.
 • De KPA maakt elke drie maanden een persbericht over de gezamenlijke exposities. Daarin verwijst ze naar je naam en werk op je eigen pagina. Zorg er dus voor dat jouw gegevens op de KPA-website en eventueel op de eigen website up-to-date zijn! Het is in je eigen belang dat jezelf melding maakt van jouw expositie op jouw eigen KPA-pagina, website en alle sociale netwerken waar je toegang hebt.
 • De locatiemanager geeft aan jou de informatie door wanneer je exposeert en geeft een inschatting van het aantal werken, dat je daar kwijt kunt.
 • De datum die je hebt opgekregen is de datum dat je je werk kunt ophangen of neerzetten.
  Die opgegeven datum is belangrijk, want de KPA heeft afspraken met de beheerder pand dat de plekken waar de werken kunnen hangen en/of staan zo kort mogelijk onbezet zijn. De beheerder en/of bewoners of bezoekers kijken niet graag naar lege muren of plekken.
 • De beheerder van de locatie weet precies waar de werken moeten hangen of staan en het is zaak dat je die aanwijzingen opvolgt.
 • Als je niet zelf in staat bent op die datum je werk op te hangen of neer te zetten, is het zaak dat je je partner, vriend(in), kennis etc. vraagt of die dit kan doen. KPA heeft geen personeel om dit voor jou te doen.
 • In de regel heeft de beheerder ook materialen tot zijn beschikking om de werken op te hangen. Meestal zal dit nylondraad zijn en dat is vaak ruim voorhanden. Wel is het verstandig om wat klein gereedschap mee te nemen om bijvoorbeeld ophanghaken vast te schroeven. En uiteraard moeten de werken geschikt gemaakt zijn om op te hangen door middel van ijzerdraad of andere sterke draad.
 • Als je de werken op de bestemde plaatsen hebt opgehangen of neergezet, overlegt dan met de beheerder of alles naar tevredenheid is.
 • Als je wil dat het werk verzekerd is tijdens het transport en de lopende expositie meld dit dan op tijd bij de penningmeester! Neem van de expositie duidelijke digitale foto’s. Tezamen met een lijst van de werken met de verkoopprijzen mail je deze eveneens door aan de penningmeester.
 • De KPA streeft ernaar om elke 3 maanden te wisselen. Daarna moeten de werken weer verwijderd worden. Overleg dan ook ruim op tijd met locatiemanager en beheerder over datum/tijdstip van ophalen. Het is belangrijk dat jouw werk op tijd plaats heeft gemaakt voor de volgende expositie!

Of je na jouw expositie direct opnieuw wordt ingedeeld voor een andere locatie  is niet bekend, omdat KPA meer leden heeft dan locaties. Het kan dus gebeuren dat je langere tijd niet wordt ingedeeld voor nieuwe exposities. Een andere reden waarom je (nog) niet wordt ingedeeld, is dat jouw werk niet aansluit bij de wensen en/of doelgroep van de beheerder c.q. bezoekers.