Sluit je aan bij KPA

Iedereen kan lid worden van de Kunstkring Prins Alexander. Of je nu zelf kunstenaar bent of niet. 
Wil jij je aanmelden? Download dan hieronder het downloadformulier.
Lid zijn van Kunstkring Prins Alexander heeft vele voordelen:
  • exposeer je werk op diverse locaties in Rotterdam en omgeving
  • verzeker je werk voor exposities via KPA
  • deel je ervaringen met medekunstenaars

De contributie loopt gelijk aan het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en bedraagt € 45,00. Als je na 1 juli van het jaar lid wordt is de contributie tot 31 december € 30,00.

Stilzwijgend zal je lidmaatschap telkens met een jaar verlengd worden waarbij de contributie betaald dient te worden vóór 1 januari van dat jaar. Gaarne de contributie overmaken op bankrekening: NL44ABNA0 59 30 67 274 t.n.v. Kunstkring Prins Alexander onder vermelding van je naam.

Bij in gebreke blijven na herinnering zullen je gegevens van de website verwijderd worden en wordt de procedure tot royement in werking gezet.

Voor kunstenaars die willen exposeren, hanteren we een procedure om het werk te beoordelen. Een ballotagecommissie bekijkt het werk van de aanvragen. Bij een positieve uitslag mag je meedoen aan alle exposities.