Bok, Ciske

Ciske Bok

Ciske Bok (1953) is van jongs af aan creatief bezig geweest.

Zij begon haar creativiteit in haar jeugd met het maken van poppenkleren, later ging zij zich toeleggen op het ontwerpen en vervaardigen van kleding voor haarzelf en haar kinderen.
Daarnaast verdiepte zij zich in disciplines als glas graveren, het maken van karakterpoppen en 3D kaarten. Een paar jaar geleden kwam zij in aanraking met mozaïeken en daarin kan zij op dit moment al haar energie en verbeelding kwijt.

Hieruit vloeide ook belangstelling voort voor het werken met glas in lood en Tiffany.
Daarnaast maakt zij ook wel eens een uitstapje naar het maken van sieraden, het liefst met als materiaal oude binnenbanden van fietsen.