Ballotage

Om mee te kunnen doen aan de Wisselexposities moet je eerst worden geballoteerd.

Reglement Ballotage Commissie (BC).

 1. De BC ontleent haar taak- en bevoegdheden aan het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Kunstkring Prins Alexander (KPA).
 2. Leden van de BC worden benoemd door het bestuur van KPA.
 3. De taak van de BC is het kwalitatief beoordelen van leden van KPA met als enig doel het vaststellen of deze leden kwalificeren om zich te presenteren op door KPA georganiseerde exposities.
 4. Bij installatie van de BC, op 10 mei 2016, is besloten dat alle vanaf dat moment nieuwe KPA-leden onderwerp van ballotage zijn.
 5. Tevens is besloten dat alle huidige (reeds lid vóór 10 mei 2016) KPA-leden zijn geaccepteerd voor deelname aan de KPA-exposities.
 6. In aanvulling op punt 4 is vastgesteld dat deze huidige leden en andere later positief geballoteerde KPA-leden op voordracht van het bestuur van KPA opnieuw geballoteerd kunnen worden. (Dit als uitzonderingsbepaling bij excessen en niet als normale gedragslijn).
 7. De BC bestaat uit minimaal drie personen, waarvan de voorzitter van KPA er één is. Daarnaast is een extern commissielid, dat geen lid van de KPA is. De overige commissieleden zijn leden van KPA, waarbij er gestreefd wordt naar een zekere diversiteit binnen de commissie m.b.t. de verschillende disciplines/kunstvormen.
 8. Het bestuur kijkt bij de benoeming van commissieleden naar deskundigheid, analytisch inzicht, kwaliteit m.b.t. onafhankelijke oordeelsvorming en affiniteit met bepaalde onderdelen van het spectrum aan kunstuitingen.
 9. Commissieleden worden weliswaar aangezocht op basis van achtergrond, maar beslissen volledig mee over elke ballotage.
 10. Indien in de commissie stemming noodzakelijk is en de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
 11. De uitslag van de BC is bindend.
 12. De BC adviseert (ook bij herbeoordeling) aan het bestuur. Het bestuur communiceert met het betreffende KPA-lid.
 13. Een KPA-lid, dat wordt voorgelegd aan de commissie ter ballotage zal de commissie voorzien van afbeeldingen 5-10 van zijn/haar recentste kunstwerken.
 14. Indien deze afbeeldingen aan de commissie onvoldoende houvast bieden voor een correcte ballotage, kan de commissie besluiten de betreffende kunstenaar uit te nodigen voor een gesprek, onder medeneming van de echte kunstwerken.
 15. Elk KPA-lid dat niet door de ballotage is gekomen, heeft het recht om zichzelf, na zich verder te hebben ontwikkeld, in de gewenste creatieve vaardigheden, opnieuw voor ballotage aan te melden bij het bestuur van KPA.

(Nieuwe) leden van KPA, die worden voorgedragen voor ballotage worden beoordeeld op vier onderdelen:
Algemene indruk: Motivatie en inzet om kunstenaar te zijn.
Eigenheid: Onderscheidt deze kunstenaar zich.
Techniek: Beheerst de kunstenaar zijn/haar techniek voldoende, binnen het vakgebied dat hij/zij beoefent?
Uitdrukkingskracht: Is deze kunstenaar in staat zich dusdanig beeldend uit te drukken dat er een interessant beeld ontstaat?

Elk van de commissieleden kan per onderdeel 10 punten geven. Alle punten die zij geven worden bij elkaar opgeteld en als een kunstenaar meer dan 50% van het maximale aantal punten behaalt, is deze op basis van de ballotage gekwalificeerd om als exposant bij de Kunstkring Prins Alexander te exposeren.

Commissieleden zijn:
Peter Buisman (voorzitter KPA)
Hans Rombouts (extern commissielid)
Elsa de Groot (schilderen)
Marianne Smit (fotografie)
Vacature (beeldhouwen/3D)