Monthly Archives: February 2018

ALV 2018

Afgelopen dinsdagavond kwamen onze leden bij elkaar voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).
Tevreden terug kijken op de activiteiten in 2017 en vooruitkijkend op de leuke dingen die wij het komend jaar zullen ondernemen.
Het aantal leden blijft groeien, we zijn financieel gezond en hebben leden, die zich acctief willen inzetten.


Helaas hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Fred Meijer en Ton van Zuuren. Gelukkig hebben zij aangeboden om nog steeds actief te blijven (o.m. Puur, Expo met Voorne, e.d.).
Luc Volders en Judith Vonk nemen hun plaats in, zodat we weer een voltallig bestuur hebben.
Na afloop was er dus een goede reden om met elkaar te toasten.

Met dank aan Henk de Jong voor de foto’s.