Monthly Archives: December 2017

06-01-2018 Opening expo PUUR

Zaterdag 6 januari, 14.00 uur officiële opening groepsexpositie in

 

Winkelcentrum de Binnenhof  21 t.o. de Hema, Rotterdam Ommoord.

De expositie is van 6 januari  t/m 3 maart, De winkel is geopend iedere vrijdag en zaterdag van 10.00- 17.00 uur .

Helaas hebben we na de opening  te horen gekregen dat wij eind januari HET PAND MOETEN VERLATEN.

Als u de huidige expositie nog wil bezoeken kan dat t/m zaterdag 27 januari tot 15:00 uur. 

De expositie wordt officieel geopend  door Paul Fransen, eigenaar van Thyade Art    en secretaris van Kunstkring Prins Alexander.

De Kunstenaars zijn: Karin Berg, Anneke Brussee, Sonja Hulstkamp, Henk de Jong, Gitta Kalishoek, Ria van Meijeren, Cobie Schoneveld

 

06-02-2018 ALV

Agenda ALV Kunstkring Prins Alexander

d.d. 6 februari 2018

 1. Welkom
 2. Aanwezigen (presentielijst)
  – evt. berichten van verhindering
 3. Binnengekomen stukken
 4. Algemeen Jaarverslag 2017
 5. Financiën
  – jaarverslag
  – verslag Kascommissie
  – verlening decharge
  – nieuw lid Kascommissie
  – contributie
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Plannen 2018
  – mondeling door voorzitter
 8. Rondvraag, Wvttk
  – Wet Incasso
 9. Sluiting

Locatie    : Kunstcafe Einsteinplaats 907

Aanvang  : 20.00 uur

 

 

 

09-01-2018 Kunstcafe: Historische Cie

Let op Kunstcafé KPA van  2 januari is verplaats naar 9 januari 2018  !!!

Hans Hamakers in het Kunstcafé

Op dinsdag 9 januari zal Hans Hamakers van de Historische Commissie “de Ommoordse Polder” een presentatie geven getiteld”van Nul tot Nu”over het gebied dat nu Ommoord heet.

Maar feitelijk ontstond Ommoord al eerder. Archeologisch is namelijk vastgesteld dat al in de IJzertijd menselijke activiteiten plaatsvonden in een strook van het Ommoordse Veld tot en met het toekomstige Terbrregse park.

Hans neemt je mee naar de middeleeuwse ontginningen, de verregaande verveningen in latere eeuwen, de droogmaking in de negentiende eeuw, de agrarische ontwikkelingen, de eerste plannene van de stedebouwkundige Lotte Stam- Beese, de Ommoordse pioniers van de tweede helft jaren ’60 en hoe de wijk Ommoord zich verder ontplooide tot en met de dag van vandaag.

meer info,  http://www.ommoordsepolder.nl

Zowel leden als niet leden zijn van harte welkom, de deur is open vanaf 19.30 uur.