Monthly Archives: March 2017

22-04-2017 Kunst- en Ambachtsmarkt op Hessenplaats

Op 22 april wordt een feest van Kunst en Ambacht georganiseerd op de Hesseplaats.

De Kunstkring sluit zich daarbij aan met een Kunstmarkt.
Het wordt een drukke en gezellige boel, want er zijn al meer dan 50 kramen besteld.
De Kunstkring heeft voorlopig 15 kramen besteld. Als je mee wilt doen, moet je er snel bij zijn.

Van elke deelnemer wordt een kleine bijdrage van 15 euro gevraagd. Voor de rest van de kosten kunnen wij subsidie krijgen.

Demonstratie/workshop Puur/Einsteinplaats

Op dezelfde dag willen wij op zowel Puur als in de Einsteinplaats een workshop of demonstratie geven. Een ouderwetse paardentram zal rijden tussen de verschillende locaties, begeleid door iemand van de Historische Vereniging, die onderweg het een en ander verteld over de wijken.

Vraag: wie heeft een leuk idee en kan iets interessants laten zien op 22 april?

Snel opgeven , vul bijgaand formulier in en stuur die snel op naar secretaris@kunstkringalexander.nl.

opgeven KUNSTMARKT 22 APRIL

04-04-2017 Ledenvergadering KPA

Ledenvergadering KPA, aanvang 20.00 uur,   Locatie Einsteinplaats

Jaarverslagen

Agenda ALV Kunstkring Prins Alexander   d.d. 4 april 2017

 1. Welkom
 1. Aanwezigen (presentielijst)
  – evt. berichten van verhindering
 2. Binnengekomen stukken
 3. Algemeen Jaarverslag 2016
 4. Financiën
  – jaarverslag
  – verslag Kascommissie
  – verlening decharge
  – nieuw lid Kascommissie
  – contributie
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Plannen 2017
  – mondeling door voorzitter
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

 

 

 

 

18-03-2017 Opening 5e expositie Kunstwinkel Puur

Op zaterdag 18 maart a.s. is de opening van de 5e expositie in Kunstwinkel PUUR! Gedurende 8 weken zullen de werken van  Joop van der Driessche, Jolanda vd Heiden, Henk de Jong, Kitty vd Linden, Jan Maat, Ineke Robart en Fons Wensing  hier te zien zijn.

Opening van deze expositie om  14.00 uur  door de voorzitter van de winkeliersvereniging de heer Koopmans.

Iedereen is  van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje de opening bij te wonen.

Wil je ook exposeren in Kunstwinkel PUUR? Stuur dan een mail naar Fred Meyer, penningmeester@kunstkringalexander.nl. Heb je al eens geëxposeerd in PUUR maar wil je graag nog een keer hier exposeren? Dan kan dat, echter wel met ander werk!