06-02-2018 ALV

Agenda ALV Kunstkring Prins Alexander

d.d. 6 februari 2018

 1. Welkom
 2. Aanwezigen (presentielijst)
  – evt. berichten van verhindering
 3. Binnengekomen stukken
 4. Algemeen Jaarverslag 2017
 5. Financiën
  – jaarverslag
  – verslag Kascommissie
  – verlening decharge
  – nieuw lid Kascommissie
  – contributie
 6. Bestuurssamenstelling
 7. Plannen 2018
  – mondeling door voorzitter
 8. Rondvraag, Wvttk
  – Wet Incasso
 9. Sluiting

Locatie    : Kunstcafe Einsteinplaats 907

Aanvang  : 20.00 uur

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *