04-04-2017 Ledenvergadering KPA

Ledenvergadering KPA, aanvang 20.00 uur,   Locatie Einsteinplaats

Jaarverslagen

Agenda ALV Kunstkring Prins Alexander   d.d. 4 april 2017

 1. Welkom
 1. Aanwezigen (presentielijst)
  – evt. berichten van verhindering
 2. Binnengekomen stukken
 3. Algemeen Jaarverslag 2016
 4. Financiën
  – jaarverslag
  – verslag Kascommissie
  – verlening decharge
  – nieuw lid Kascommissie
  – contributie
 5. Bestuurssamenstelling
 6. Plannen 2017
  – mondeling door voorzitter
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *